Medlemsavgift 2023 är

150 kr/person eller lägg till 50 kr och betala 200 kr så är hela familjen medlemmar.

Studerande medlemskap 50 kr

Ange alla namn och adress på inbetalningen. Bankgiro 5139-6265 eller swish 1230805002.

Uppgifterna i medlemsregistret förvaras hos sekreterare och kassör och används endast för föreningens interna arbete. Registret lämnas inte ut till tredje person för till exempel reklamutskick. För att kunna lägga upp ett medlemsregister så behöver du enligt PuL (Personuppgiftslagen) ge ditt godkännande för detta. I och med att du betalar medlemsavgiften så godkänner du detta förfarande. Är det så att du inte vill ha dina medlemsuppgifter registrerade så meddelar du det till

anette@nostalgicclub.se